1 crowd4start 2017-12-01T13:11:36+00:00

Praktykuj nasze nowatorskie podejście do Crowdfundingu Udziałowego!    

Wielkie przedsięwzięcia dostępne dla małego kapitału

Intencją CROWD4START, pierwszego tego typu w Polsce centrum crowdfundingu udziałowego, jest umożliwianie relatywnie mniejszym i mniej doświadczonym inwestorom na kapitałowe zaangażowanie w potencjalnie duże komercyjne projekty na ich bardzo wczesnym i możliwie najbardziej obiecującym etapie rozwoju, na warunkach oczekiwanych przez profesjonalnych inwestorów od współpracujących z nimi banków inwestycyjnych.

Interesuje nas przede wszystkim udziałowa forma crowdfundingu, gdyż tylko ona pozwala na budowanie prawdziwie partnerskich i obustronnie opłacalnych relacji pomiędzy przedsiębiorcami i ich drobnymi kapitałowymi sponsorami, poszukującymi dla siebie realnej szansy na zmianę swojego statusu finansowego.

Nie jesteśmy kolejną platformą crowdfundingową. Wybieramy tylko projekty, w które sami byśmy zainwestowali i w które wierzymy – dlatego obejmujemy akcje razem z tłumem.

Praktykuj nasze nowatorskie podejście do Crowdfundingu Udziałowego!    

PRZYGOTOWYWANE PROJEKTY

Zapoznajcie się z projektami, w które będziecie mogli zainwestować!